PREZYDENT KRAKOWA PROF. JACEK MAJCHROWSKI ZAPRASZA

Spektakle

powrót »

Compagnia Finzi Pasca „La Verità” (Szwajcaria)
Compagnia Finzi Pasca „La Verità” © Viviana Cangialosi/Compagnia Finzi Pasca


Compagnia Finzi Pasca „La Verità” (Szwajcaria)             FOR ENGLISH SCROLL DOWN 


Daniele Finzi Pasca GWIAZDA FESTIWALU – jest wizjonerem teatru, twórcą sukcesów CIRQUE DU SOLEIL i Cirque Éloize, a także spektakularnych ceremonii otwarcia i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich.
 

Leonardo da Vinci współczesnej sztuki scenicznej - Daniel Finzi Pasca jest reżyserem, inscenizatorem i aktorem w jednym. Jego przedstawienie „Corteo” wyreżyserowane w 2005 roku dla Cirque du Soleil obejrzało do tej pory trzy miliony widzów. W 2016 roku stworzył kolejną mistrzowską kreację „Luzia” dla tego najbardziej znanego na świecie nowego cyrku. Artysta jest także inscenizatorem niezapomnianych ceremonii olimpijskich: zamknięcia 20. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 r., zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku i otwarcia Igrzysk paraolimpijskich w Soczi w 2014 roku.
 


Daniel Finzi Pasca jest uważany za jedną z najciekawszych osobowości współczesnego teatru. Nic więc dziwnego, że jest laureatem wielu znaczących nagród teatralnych, m.in.: Hans Reinhart Ring – przyznawanej w Szwajcarii prestiżowej nagrody za osiągnięcia teatralne, nominacji do Złotej Maski w Rosji, dwukrotnej nominacji do Premio Europa Nuove Realtà Teatrali oraz Nagrody za Najlepszą Reżyserię – Drama Desk Award na Broadway’u. Rzadko gościmy w Polsce artystów tej rangi – to będzie prawdziwe wydarzenie!
 


Compagnia Finzi Pasca przyjedzie do Polski po raz pierwszy i zaprezentuje olśniewający spektakl z pogranicza teatru, nowego cyrku, teatru akrobacji, teatru tańca, muzyki i śpiewu z udziałem jedenastu artystów-akrobatów. W tym przedstawieniu poetyckie obrazy następują po sobie jak we śnie. Składają się na nie zapierające dech w piersiach akrobacje, przeplatane dowcipnymi scenami wybornej klaunady. „La Verità” jest hołdem dla Salvadora Dali.
 

 

To teatralne arcydzieło, które uzależnia i można je oglądać w nieskończoność. Niepowtarzalna szansa dla miłośników piękna! POLSKA PRAPREMIERA
 

 

„Taniec, śpiew, humor, poezja i widowiskowe akrobacje – taki jest nowy, zdumiewający spektakl Daniele Finzi Pasca. Trzeba koniecznie zobaczyć.” /Les Echos, Paryż, Francja, czerwiec 2015/
 

 

„Kunszt, wdzięk, rzadko spotykana wyobraźnia teatralna i niesamowita perfekcja.” /El Espectador, Bogota, Kolumbia, kwiecień 2014/

 

„Pasca stworzył ambitne, wizualnie olśniewające przedstawienie. La Verità dotyka rzeczy najwznioślejszych.” / The Gazette, Montreal, Kanada, styczeń 2013/

 

La Verità to dużo więcej niż widowisko oparte na akrobacjach, to niekończące przenikanie się marzeń, wspomnień i poezji. Zachwyci tych, którzy wierzą, że życie jest snem wartym śnienia.” /El Observador, Montevideo, Urugwaj, maj 2014/

 

 „Compagnia Finzi Pasca przemawia do widzów językiem surrealizmu.” /Magyar Távirati Iroda, Budapeszt, Węgry, listopad 2013/


 

Czas trwania: 125 min
Przerwa

 

Twórcy

Autor, reżyser, światło, współtwórca choreografii: Daniele Finzi Pasca

Dyrektor kreatywny, producent, współtwórca scenariusza: Julie Hamelin Finzi

Muzyka, współtwórca choreografii, projekt dźwięku: Maria Bonzanigo

Projekt scenografii i rekwizytów: Hugo Gagiulo

Producent wykonawczy i konsultant artystyczny: Antonio Vergamini
 

Zespół w tournée
Artyści: Moria Albertalli, Erika Bettin, Stéphane Gentilini, Andrée-Anne Gingras-Roy, Evelyne Laforest, Francesco Lanciotti, David Menes, Marco Paoletti, Félix Salas, Beatriz Sayad, Rolando Tarquini

Inspicjent: Allegra Spernanzon

Kierownik tournée: Andrea Caruso Saturnino

Kierownik mechaniki sceny: Jens Leclerc

Kierownik montażu: Nicolò Baggio

Kierownik techniczny i kierownik oświetlenia: Julien De La Sablonnière

Kierownik dźwięku i wideo: Alessandro Napoli 
 

Partnerzy: Cornèrcard, Grand Hotel Villa Castagnola, Fidinam, Caffè Chicco d’Oro, Helsinn: International Partner, Orchestra della Svizzera italiana (OSI), Radiotelevisione svizzera (RSI), City of Lugano, Cantone Ticino , Pro Helvetia, Le Place des ArtsMaison de la Culture Nevers et de la Nièvre, Scène Nationale Bayonne – Sud Aquitain, Ernst Göhner Stiftung , Sintetica – Research Partner


Przez trzy lata częścią przedstawienia była oryginalna kurtyna namalowana przez Salvadora Dali „Tristan Fou” (Tristan Szalony). Dzisiaj w przedstawieniu używana jest jej replika.
KUP BILET

 


ENG______________________________________________


 

Compagnia Finzi Pasca “La Verità” (Switzerland)

Daniele Finzi PascaTHE STAR OF THE FESTIVAL – a visionary of the theatre, the author of the CIRQUE DU SOLEIL and Cirque Éloize successes, and of some spectacular Olympic Games opening and closing ceremonies.
 


The Leonardo da Vinci of the contemporary stage art, Daniel Finzi Pasca is a director, producer and actor at the same time. His “Corteo” produced in 2005 for Cirque du Soleilhas been attended by three million spectators now. In 2016, he created “Luzia” – a new masterpiece for this world-famous contemporary circus. The artist is also a producer of the memorable ceremonies closing the 20th Winter Olympics in Turin in 2006, closing the Winter Olympics in Sochi in 2014, and opening the Paralympic Games in Sochi in
2014.

 

Daniel Finzi Pasca is regarded to be one of the most intriguing personalities of the contemporary theatre. No wonder he is the laureate of many important awards including Hans Reinhart Ring – the Swiss prestigious award in theatrical attainment, nomination to Golden Mask in Russia, double nomination to Premio Europa Nuove Realtà Teatrali, and an award for the Best Production – Broadway Drama Desk Award. Artists of that rank rarely visit Poland so this is going to be quite an event!
 


Compagnia Finzi Pasca is going to visit Poland for the first time, to present a dazzling performance bordering on the theatre, new circus, acrobatic theatre, dance theatre, music, and singing, performed by 11 artist acrobats. Here poetic images come in dreamlike sequences of breath-taking acrobatics, alternating with witty scenes of excellent clownery. “La Verità” is a tribute to Salvador Dali.
 

 

An addictive theatrical masterpiece that can be watched over and over again. A unique opportunity for all lovers of beauty! POLISH PREMIERE
 

 

“Dance, singing, humour, poetry and spectacular acrobatics – this is what the new astonishing show by Daniele Finzi Pasca is. A must.” /Les Echos, Paris, France, June 2015/

 

“Artistry, grace, rare theatrical imagination and an incredible perfection.” /El Espectador, Bogota, Columbia, April 2014/

 

“Pasca has created an ambitious and visually dazzling performance. La Verità touches upon the most noble ideas.” / The Gazette, Montreal, Canada, January 2013/

 

La Verità is much more than a show based on acrobatics – it is a never-ending amalgamation of dreams, memories and poetry. It is going to delight all those who believe that life is a dream worth dreaming.” /El Observador, Montevideo, Uruguay, May 2014/

 

“Compagnia Finzi Pasca appeals to the audience with its surrealistic language.” /Magyar Távirati Iroda, Budapest, Hungary, November 2013/


 

Duration: 125 min.

Intermission

 

Creators

Author, director, lights and choreographies co-design: Daniele Finzi Pasca

Creative director, producer and participation for the writing: Julie Hamelin Finzi

Music, choreographies co-design and sound design: Maria Bonzanigo

Set, props design: Hugo Gagiulo

Executive producer and artistic consultantAntonio Vergamini

 

Touring team
Artists: Moria Albertalli, Erika Bettin, Stéphane Gentilini, Andrée-Anne Gingras-Roy, Evelyne Laforest, Francesco Lanciotti, David Menes, Marco Paoletti, Félix Salas, Beatriz Sayad, Rolando Tarquini

Stage managerAllegra Spernanzon

Tour director: Andrea Caruso Saturnino

Head rigger: Jens Leclerc

Head carpenter: Nicolò Baggio

Technical director and head of light: Julien De La Sablonnière

Head of sound and video: Alessandro Napoli
 

Partners: Cornèrcard, GrandHotel Villa Castagnola, Fidinam, Caffè Chicco d’Oro, Helsinn: International Partner, Orchestra della Svizzera italiana (OSI), Radiotelevisione svizzera (RSI), City of Lugano, Cantone Ticino, Pro Helvetia, Le Place des Arts,Maison de la Culture Nevers et de la Nièvre, Scène Nationale Bayonne – Sud Aquitain, Ernst Göhner Stiftung, Sintetica – Research Partner


For three years, the original backdrop painted by Salvador Dali “Tristan Fou” (Mad Tristan) was part of the show. Nowadays, a replica of the backdrop is used in the show.
PURCHASE THE TICKET 
Organizator:
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, Kraków
Projekt strony www:
Agencja Interaktywna EUROHOST