PREZYDENT KRAKOWA PROF. JACEK MAJCHROWSKI ZAPRASZA

Spektakle

powrót »

Compagnie Marie Chouinard „bODY_rEMIX/gOLDBERG _vARIATIONS” (Kanada)©Sylvie-Ann Paré /Dancer : Carol Prieur


Compagnie Marie Chouinard „bODY_rEMIX/gOLDBERG _vARIATIONS” (Kanada)FOR ENGLISH SCROLL DOWN 

 

Legendarnego spektaklu słynnej, pochodzącej z Montrealu Compagnie Marie Chouinard nie można przegapić. Tą rewolucyjną kreacją znana ze swoich śmiałych poszukiwań Marie Chouinard zmieniła wyobrażenia o sztuce baletu, tańca i sztuce w ogóle. Kontemplować będziemy jednocześnie piękno i brzydotę, a także siłę i słabość ludzkiego ciała. To poetycka, a zarazem niezwykle poruszająca opowieść o kondycji ludzkiej w świecie.

 

Marie Chouinard ma w środowisku tańca opinię estetki, eksperymentatorki, a nawet prowokatorki. Jest jednym z bardziej znanych współczesnych choreografów. Artystka od blisko czterdziestu lat tworzy wyraziste przedstawienia, które na długo zapadają w pamięć. Ma na swoim koncie ponad pięćdziesiąt spektakli tanecznych, a także akcji performatywnych, przedstawień muzycznych, instalacji i filmów. Wszystkie one są obsesyjnymi poszukiwaniami esencji formy i esencji ludzkiego ciała.

 

„Wychodzę zawsze od ciała samego w sobie, czerpię z ciszy i oddechu, które są tym „niewidocznym” źródłem życia. Na początku jest zawsze „tajemnica”, która pociąga mnie wręcz obsesyjnie. Zawsze zaczynam od punktu zero. Słucham uważnie pulsu ciała, a potem przetwarzam go w nową jakość.” /Marie Chouinard/

 

Dziś jej założony w 1990 roku teatr tańca Compagnie Marie Chouinard  na stałe współpracuje ze słynnym ImPulzTanz w Wiedniu i jest obecny na wszystkich znaczących festiwalach. Marie Chouinard jest także Dyrektorem ds. Tańca Biennale Sztuki w Wenecji, Przewodniczącym Les Prix de la Danse de Montréal. Jest także laureatem wielu nagród i odznaczeń m.in.: włoskiej Positano Prize
„Choreograf roku” (2016), Orderu Sztuki i Literatury (Quebec, 2015), Orderu Narodowego Quebecu (2015), Nagrody Denise-Pelletier (Quebec, 2010), Orderu Sztuki i Literatury (Francja, 2009), stopnia Oficer Orderu Narodowego Kanady (2007) i Bessie Award (Nowy Jork, 2000).


 

Spektakl „bODY_rEMIX/gOLDBERG _vARIATIONS” jest oryginalną interpretacją „Wariacji Goldbergowskich” Jana Sebastiana Bacha. Tematem przedstawienia jest ciało wyzwalające się z narzędzi opresji, ucisku i ograniczeń. Ruchy tancerzy warunkują tu różne akcesoria: protezy, kule, uprzęże, drążki wykorzystywane w niekonwencjonalny sposób. Powstaje ruch ograniczony, a jednocześnie wyzwolony. To poetycki hymn i marzenie o niczym nieskrępowanej wolności każdego z nas. Spektakl subtelny i jednocześnie ekstrawagancki, dostojny i dziki, w którym ruchy tancerzy zdają się zgłębić tajemnicę ludzkiego ciała. Bezkompromisowa kreacja z udziałem półnagich tancerzy, która wykracza poza wyobrażenia o współczesnym teatrze tańca.

 

Zdumienia i wzruszenia gwarantowane! POLSKA PRAPREMIERA


 

„Chouinard i jej znakomici tancerze stworzyli wirtuozerski spektakl, będący medytację na temat piękna i słabości ludzkiego ciała.” /Sandra Luzina, Tagesspiegel, Berlin, 2005/„Totalnie nowatorskie. Doprawdy olśniewające.” /Gabrielle Zimmerman, Radio-Canada, Montreal, 2005/„bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS jest dziwacznie pięknym hołdem dla tancerzy i sztuki tańca.” /Susan Walker, Toronto Star, 2005/
 

 

„Dysharmonijna symfonia, bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS wykracza poza to do czego przywykliśmy w tańcu, by rozpalić wyobraźnię na temat tego, czym może być ciało w ruchu […] Najbardziej niezwykła grupa baletowa, jaka współcześnie istnieje.” /Rosita Boisseau, Le Monde, Paris, 2006/

 

„Kreatywność Chouinard oszałamia (...), taniec i muzyka spotkają się ze sobą w całkowicie nowatorski sposób.”/Stuttgarter Nachrichte, Ludwigsburg, 2005/ 

Balet w dwóch aktach
 

Czas trwania:
Łącznie: 100 minut
Akt pierwszy 45 minut
Przerwa
Akt drugi 40 minut

 

Premiera podczas Biennale w Wenecji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego, Włochy, 2005*

Produkcja: Compagnie Marie Chouinard, w koprodukcji z: National Arts Centre (Ottawa),Montreal High Lights Festival, Schlossfestspiele (Ludwigsburg),Théâtre de la Ville (Paryż),Venice Biennale, White Bird (Portland), wsparcie: ImPulsTanz (Wiedeń)

Choreografia i reżyseria: Marie Chouinard

Tancerze: Charles Cardin-Bourbeau, Sébastien Cossette-Masse, Catherine Dagenais-Savard, Valeria Galluccio, Morgane Le Tiec, Scott McCabe, Sacha Ouellette-Deguire, Carol Prieur, Clémentine Schindler, Megan Walbaum

Muzyka: Louis Dufort: Wariacje na temat Wariacji Jana Sebastiana Bacha (Wariacje Goldbergowskie, Wariacje 5, 6, 8)
Fragmenty wokalne Glenna Goulda – za zgodą Estate of Glenn Gould i Sony BMG Music (Kanada) Glenn Gould: A State of Wonder: The Complete Goldberg Variations (1955 & 1981)

Światło, scenografia, rekwizyty: Marie Chouinard

Kostiumy i stylizacja włosów: Liz Vandal

Make-up: Jacques-Lee Pelletier

 

*Tancerze podczas światowej premiery:Kirsten Andersen, Mark Eden-Towle, Julio Cesar Hong, Andrea Keevil, Chi Long, Carla Maruca, Lucie Mongrain, Carol Prieur, David Rancourt, James Viveiros

 

Zespół w tournée :

Dyrektor artystyczny tournée: Jean-Hugues Rochette

Kierownik tournée: Jérémie Niel

Kierownik techniczny i kierownik nagłośnienia: Joël Lavoie

Kierownik oświetlenia: Isabelle Garceau

Inspicjent: Jérémie Boucher

Mechanika sceny: Marc Savard

 


KUP BILET

 

ENG_________________________________________ 

Compagnie Marie Chouinard “bODY_rEMIX/gOLDBERG _vARIATIONS” (Canada)

 

You can’t miss the legendary performance by the famous Montreal Compagnie Marie Chouinard. Known for her daring explorations, Marie Chouinard by this revolutionary creation changes the idea of ballet, dance and art at large. We are going to contemplate beauty and ugliness, as well as the strength and weakness of the human body at the same time. It is a poetic and highly emotional story of human condition in the universe.


 

Marie Chouinard is known in the dancing environment as an aesthete,experimenter, and even provocateur. She is one of the most recognized contemporary choreographers. For almost forty years now, the artist has created vivid performances that tend to be long remembered. She has created over fifty dance shows and performative actions, musical performances, installations and movies. All of them are a reflection of her obsessive search for the essence of form and the essence of the human body.


 

“My source has always been the body itself, and especially the silence and the breath which make up the “invisible” stuff of life. At the root of each new work there is always what I call the “mystery”. […] this is what I have been doing: listening attentively to the vital pulsation of the body to the point of crystallising it in a new order […] Each time, I start afresh from zero.” /Marie Chouinard/


 

Today, Compagnie Marie Chouinard dance theatre which was established in 1990 cooperates permanently with the famous ImPulzTanz in Vienna, and is present at all significant festivals. Marie Chouinard is also the Dance Director at the Venice Biennale, the Chairperson of Les Prix de la Danse de Montréal. She is also a laureate of many awards and prizes including the Italian Positano Choreographer of the Year Prize (2016), the Order of Arts and Letters (Quebec, 2015), the National Order of Quebec (2015), the Prix Denise-Pelletier (Quebec, 2010), the Order of Arts and Letters (France, 2009), the 2007 Order of Canada (Officer), and Bessie Award (New York, 2000).


 

“bODY_rEMIX/gOLDBERG _vARIATIONS” is a unique interpretation of the Goldberg Variations by Johann Sebastian Bach. The theme of the drama pertains to the human body freeing itself from instruments of oppression, distress and limitations. The dancers’ movements are determined by various accessories: prostheses, crutches, harnesses, and rods used in unconventional ways. This creates an organic and at the same time liberated movement. The play is a poetic exaltation and a dream about an unrestrained personal freedom. Marie Chouinard presents asubtle and at the same time extravagant, noble and wild performance in which the dancers’ movements seem to unravel the mystery of the human body. It is an uncompromising performance presented by half-naked dancers that surpasses any idea of the contemporary dance theatre.


 

Amazement and excitement guaranteed! POLISH PREMIERE.


 

“Chouinard and her excellent dancers have created a virtuoso performance which is a meditation upon the beauty and weakness of the human body.” /Sandra Luzina, Tagesspiegel, Berlin, 2005/


 

“Completely innovatory. Truly dazzling.” /Gabrielle Zimmerman, Radio-Canada, Montreal, 2005/


 

“bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS is a strangely beautiful tribute to dancers and the dancing art.” /Susan Walker, Toronto Star, 2005/


 

“A disharmonious symphony, bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS goes well beyond what we have been accustomed to in dance so as to stir our imagination of what bodily movement could be […]. The most un unusual contemporary ballet ensemble.” /Rosita Boisseau, Le Monde, Paris, 2006/


 

 

“Chouinard’s creativity is stunning (...), dance and music meet in a completely innovatory way.”/Stuttgarter Nachrichte, Ludwigsburg, 2005/ 

 

Duration:100 min
 

Ballet in two acts

First act:45 min.

Intermission

Second act:40 min.

 

Created at the Venice Biennale’s International Festival of Contemporary Dance, Italy, 2005*

 

A COMPAGNIE MARIE CHOUINARD production in co-production with the National Arts Centre (Ottawa), Montreal High Lights Festival, Schlossfestspiele (Ludwigsburg), Théâtre de la Ville (Paris),Venice Biennale, White Bird (Portland) With the support of ImPulsTanz (Vienna)

 

Choreography and artistic direction: Marie Chouinard

Dancers: Charles Cardin-Bourbeau, Sébastien Cossette-Masse, Catherine Dagenais-Savard, Valeria Galluccio, Morgane Le Tiec, Scott McCabe, Sacha Ouellette-Deguire, Carol Prieur, Clémentine Schindler, Megan Walbaum

Music: Louis Dufort: Variations on the Variations of Johann Sebastian Bach (Goldberg Variations, Variations 5, 6, 8)

Vocal Extracts of Glenn Gould - With the permission of the estate of Glenn Gould and Sony BMG Music (Canada), Glenn Gould: A State of Wonder: The Complete Goldberg Variations (1955 & 1981)

Lighting, set design and props: Marie Chouinard

Costumes and hair style: Liz Vandal

Make-up: Jacques-Lee Pelletier

 

*Dancers for the world premiere:Kirsten Andersen, Mark Eden-Towle, Julio Cesar Hong, Andrea Keevil, Chi Long, Carla Maruca, Lucie Mongrain, Carol Prieur, David Rancourt, James Viveiros

 

Touring Crew:

Artistic Director on Tour: Jean-Hugues Rochette

Tour Manager: Jérémie Niel

Technical Director and Sound Engineer: Joël Lavoie

Lighting Manager: Isabelle Garceau

Stage Manager: Jérémie Boucher

Rigger: Marc Savard

 

PURCHASE THE TICKET

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
Organizator:
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, Kraków
Projekt strony www:
Agencja Interaktywna EUROHOST