Akredytacja dziennikarska na Festiwal MATERIA PRIMA

Published: 16.01.2019

BACK
Dostępne są już bezpłatne akredytacje dziennikarskie, o które mogą ubiegać się czynni zawodowo przedstawiciele mediów.

 Procedura aplikacji

 1. Aplikacje do uzyskania akredytacji dziennikarskiej będą przyjmowane od 16 stycznia do 5 lutego 2019 roku
  2. Akredytacje dziennikarskie będą przyznawane jedynie czynnym zawodowo dziennikarzom
  3. Akredytacje dziennikarskie mogą otrzymać dziennikarze, którzy do 5 lutego 2019 r. wyślą wypełniony formularz na adres a.tarnowska@groteska.pl, (POBIERZ FORMULARZ AKREDYTACYJNY). W temacie wiadomości prosimy o wpisanie hasła „Akredytacja MATERIA PRIMA”.
  4. Liczba akredytacji dziennikarskich jest ograniczona
  5. Akredytacja dziennikarska jest imienna i nie może być odstąpiona innej osobie
  6. Festiwal zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.

*Wydawanie akredytacji będzie się odbywało wyłącznie w miejscach i godzinach określonych przez Biuro Prasowe Festiwalu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przesłane akredytowanym mediom drogą elektroniczną na adres podany w formularzu akredytacyjnym. Informację o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o akredytację zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres podany w formularzu, najpóźniej do 10 lutego 2019 roku.

 

 

 

BACK