PREZYDENT KRAKOWA PROF. JACEK MAJCHROWSKI ZAPRASZA

Aktualności

Dodano: wtorek, 24 październik 2016


ZAPYTANIE OFERTOWE NA NOCLEGI ZE ŚNIADANIEM DLA GRUP ARTYSTYCZNYCH I GOŚCI FESTIWALU
„Materia Prima. 4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy.”
18-25.02.2017r.

 

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy.” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na zakwaterowanie grup artystycznych i gości biorących udział w Festiwalu.


 

 I. ZAMAWIAJĄCY

Teatr Groteska

ul. Skarbowa 2 ; 31-121 Kraków

tel. 12 633 48 22, 12 631 81 80

NIP: 675-02-00-108 REGON: 000278793

Osoba do kontaktu: Adam Godlewski – Koordynator Logistyczny Festiwalu

Email: a.godlewski@groteska.pl,

Tel: +48 506733112
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ø Przedział czasowy zakwaterowania 16 luty 2017 – 25 luty 2017.

Ø Zakwaterowanie ok. 127 osób w hotelu o standardzie odpowiadającym minimum
3 gwiazdkowej kategorii  
(127 osób sprecyzowanych + ok. 10 pokoi jednoosobowych dodatkowo w w/w przedziale czasowym – szczegółowe daty zakwaterowania podane w późniejszym terminie)

Ø Dogodna lokalizacja od Biura Festiwalowego oraz siedziby Zamawiającego (Teatru Groteska) – maksymalnie 1.3 km

Ø Wszystkie pokoje z łazienkami

Ø W cenie pokoju zawarte śniadanie w formie stołu szwedzkiego – codziennie w dniach zakwaterowania danego gościa Festiwalu

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ø liczba dób hotelowych: 459 plus 10 pokoi sprecyzowanych w późniejszym okresie.

 

Ø liczba pokoi: dwuosobowe z łożem małżeńskim, 13 dwuosobowych z łóżkami oddzielnymi oraz 95  jednoosobowych, plus 10 sprecyzowanych w późniejszym okresie.

 

Ø śniadanie w formie szwedzkiego stołu w tym m.in.: nabiał, wędliny, warzywa, pieczywo, napoje zimne i gorące
 

Ø szczegółowe zapotrzebowanie na noclegi sprecyzowane  w terminach:

16.02 osób.; 6 pokoi 1osobowych , 2osobowych,

17.02 - 32 os.; 20 pokoi 1osobowych, 6 2osobowych z pojedynczymi lóżkami,

18.02 – 56 os.; 34 pokoi 1osobowych, 11 2osobowych z pojedynczymi lóżkami,

19.02 56 os.; 34 pokoi 1osobowych, 11 2osobowych z pojedynczymi lóżkami,

20.02 – 63 os.; 41 pokoi 1osobowych, 11 2osobowych z pojedynczymi lóżkami,

21.02  70 os.; 42 pokoi 1osobowych, 12 2osobowych z pojedynczymi lóżkami, 2 2osobowe z łożem małżeńskim,

22.02  56 os.; 48 pokoi 1osobowych, 2 2osobowe z pojedynczymi lóżkami, 2 2osobowe z łożem małżeńskim,

23.02 – 71 os.; 61 pokoi 1osobowych, 2 2osobowe z pojedynczymi lóżkami, 3 2osobowe z łożem małżeńskim,

24.02 68 os.; 60 pokoi  1osobowych, 2 2osobowe z pojedynczymi lóżkami, 2 2osobowe z łożem małżeńskim,
25.02 
48 os.; 46 pokoi  1osobowych , 1 2osobowe z łożem małżeńskim.
 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ø Rozpoczęcie usługi - od dnia podpisania umowy

Ø Zakończenie usługi - do dnia wykonania usługi – 26 luty 2017

V. WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE

Ø posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Ø posiadanie doświadczenia,

Ø dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Ø posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia.
 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 


Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w polskich złotych. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Jednostką miary jest jeden doba hotelowa ze śniadaniem (dla pokoju jednoosobowego/dwuosobowego).

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

 

Cena – 80%
Atrakcyjność lokalizacji - 20%

 

VIII. SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ø oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: a.godlewski@groteska.pl

Ø termin składania ofert: 10 LISTOPADA 2016.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych zmian w zapytaniu ofertowym.

2. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na wykonanie usługi.

3. Zapytanie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego: www.groteska.pl

 

 powrót »

 
Organizator:
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, Kraków
Projekt strony www:
Agencja Interaktywna EUROHOST