Press room

Informacje ogólne o festiwalu

materiały do pobrania 

 

Informacje o spektaklach i zespołach

materiały do pobrania 

Materiały prasowe, 14.12.2022 – Adam Mickiewicz z wizytą w Kampusie UJ

materiały do pobrania 

Materiały prasowe, 16.11.2022 – Pomnik Adama Mickiewicza pod Galerią. Gwiazdy 6 edycji Materia Prima 

materiały do pobrania 

Materiały prasowe, 24.10.2022 – odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie 

Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza

Festiwal Materia Prima

materiały do pobrania

Akredytacje dziennikarskie

6. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatru Formy MATERIA PRIMA rozpocznie się już 17 lutego! Zapraszamy do uzupełnienia formularza akredytacyjnego dla dziennikarzy.

Akredytacje upoważniają do wstępu na pokazy festiwalowe oraz dostępu do materiałów prasowych.

UWAGA! Nie przyznajemy akredytacji fotografom i fotoreporterom, ponieważ podczas spektakli obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania. Specjalnie dla Państwa zorganizujemy próby medialne większości spektakli, o których poinformujemy w późniejszym terminie.

*Wydawanie akredytacji będzie się odbywało wyłącznie w miejscach i godzinach określonych przez Biuro Festiwalowe. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przesłane akredytowanym mediom drogą elektroniczną na adres podany w formularzu akredytacyjnym.

 

Procedura aplikacji*

1. Aplikacje do uzyskania akredytacji dziennikarskiej będą przyjmowane od 13 stycznia do 6 lutego 2023 roku.

2. Akredytacje dziennikarskie będą przyznawane jedynie czynnym zawodowo dziennikarzom.

3. Akredytacje dziennikarskie mogą otrzymać dziennikarze, którzy do 6 lutego 2023 wypełnią formularz akredytacyjny. Link do formularza: https://tiny.pl/wj83d

4. Akredytacja dziennikarska jest imienna i nie może być odstąpiona innej osobie.

5. Teatr zastrzega sobie prawo do przyznania akredytacji na wybrane spektakle. Liczba akredytacji dziennikarskich jest ograniczona.

6. Informacja o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o akredytację zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres podany w formularzu, najpóźniej do 10 lutego 2023 roku.